Thursday, July 28, 2011

これは何ですか O que é isto?

anterior       índice        próximo


これは何ですか。 korewa nan desuka
O que é isto? 


それは本です。sorewa hon desu
Isso é um livro.


あれは何ですか。arewa nan desuka
O que é aquilo?


あれはテレビです。 arewa terebi desu
Aquilo é uma televisão.


これ kore
isto.


それ sore
isso.


あれ are
aquilo.


これは本ですか。korewa hon desuka
Isto é um livro?


はい、それは本です。hai, sorewa hon desu
Sim, isso é um livro.


いいえ、それは本ではありません。iie, sorewa hon dewa arimasen
Não, isso não é um livro.


hon
livro.


テレビ terebi
televisão


椅子 isu
cadeira.


テーブル te-buru
mesa.


ie
casa.


kuruma
carro


時計 tokei
relógio.


鉛筆 enpitsu
lápis.


ボールペン bo-rupen
caneta.


消しゴム keshigomu
borracha.


kaban
mala. 


kutsu
sapato.


ズボン zubon
calça.


シャツ shatsu
camisa.


帽子 bōshi
chapéu.

No comments:

Post a Comment